Veel gestelde vragen

Op deze verborgen pagina geven we antwoord op veel gestelde vragen. Het is een voorlopige pagina; aan een nieuwe vorm wordt gewerkt, maar we wilden de informatie alvast ter beschikking stellen.

iPhone

Vraag: Op mijn iPhone willen de lessen niet openen.

Antwoord: Als je op je iPhone hebt ingelogd en in de cursus in het leerpad zit, klik dan de cursus aan die je wilt bekijken. Dan gebeurt er niets; je moet nog een stap zetten om te beginnen. Ga naar naar de bovenbalk, en dan zie je links tussen de drie streepjes en het icoontje met het huisje een icoontje met pijltjes. Als je daarop klikt, verschijnt de cursus en kun je hem gewoon afspelen op je iPhone.

AOW, pensioen en andere uitkeringen.

Vraag: Als ik autonoom word, verlies ik dan mijn AOW en/of pensioen?

Antwoord: Nee, je behoudt alle opgebouwde rechten, dus AOW, pensioen of welke andere uitkering dan ook.

Autonoom of soeverein?

Vraag: Is er een verschil tussen autonoom of soeverein zijn?

Antwoord: In Nederland wordt door verschillende groepen het onderscheid tussen autonoom en soeverein gemaakt, waarbij soeverein dan verwijst naar een situatie waarbij je compleet ontkoppeld bent van de samenleving en bij voorkeur off-grid leeft en in je eigen onderhoud voorziet.

In het buitenland wordt dit onderscheid niet gemaakt, en staat ‘de levende mens van vlees en bloed’ gelijk aan een soeverein mens. Wat wij hier dus autonoom noemen, heet in het Engelstalig gebied ‘sovereign’. Een ‘autonomous person’ in het Engelstalig gebied wordt gezien als iemand die in staat is om vanuit eigen waarden en belangen te handelen.

Wanneer je ten aanzien van dit onderwerp veel uitwisselt met het buitenland, maakt het verschil dus niet echt uit, al zullen ze met het woord ‘sovereign’ sneller snappen wat je bedoelt.

VPN

Vraag: Ik heb geen VPN en weet daar ook niets van. Wat moet ik doen?

Antwoord: Er zijn veel verschillende aanbieders van VPN, elk met eigen voorwaarden en mogelijkheden, en het hangt van je situatie en behoeften af met welke je in zee wilt gaan.

VPN schermt het IP adres van je computer af en zet daar een ander voor in de plaats. Elk land heeft eigen IP adressen en bij veel VPN-diensten kun je kiezen vanuit welk land je het wilt gebruiken en kun je ook wisselen tussen landen.

Veel mensen die voor hun werk met een computer werken, kennen VPN of hebben en gebruiken het zelf. Als het voor jou situatie verder niet belangrijk is, kun je misschien beter in je eigen familie- of vriendenkring vragen wie er VPN heeft en het formulier dan invullen op de computer van die persoon. Dat is dan verreweg het makkelijkst.

Zorg wel dat je je creditcard bij de hand hebt, want je moet meteen per creditcard afrekenen. Als je geen creditcard hebt en die van iemand anders mag gebruiken, is dat voor de registratie geen probleem, ze kijken niet naar wie er betaald heeft, alleen maar naar de vraag óf er betaald is.

Zekerheidsovereenkomst.

De zekerheidsovereenkomst hoef je aan niemand te laten zien, maar je moet hem wel hebben en je kunt ook kenbaar maken dat je hem hebt. Uitsluitend in bepaalde rechtszaken kun je die aan de rechtbank overhandigen.

Het UCC formulier: veel gestelde vragen.

Je naam bij de registratie.

Vraag: mijn roepnaam is anders dan de naam op mijn geboorteakte, welke moet ik nu nemen?

Antwoord: ALTIJD de naam of namen zoals die op je geboorteakte staan, dus NIET je roepnaam. Voor een vrouw gaat het dus ook om haar meisjesnaam. Ook als je je naam officieel hebt laten veranderen blijft de naam op je geboorteakte het uitgangspunt. Vanaf die naam houden ze namelijk alle veranderingen bij; alles is er bekend.

Het systeem of de fictie is alleen geïnteresseerd in je achternaam, maar gebruikt je eerste voornaam om in hoofdletters te schrijven. Heb je meer namen, dan is het een indicatie van je stroman wanneer ze die afgekort met alleen de eerste letter als hoofdletter weergeven. Dus je initialen in hoofdletters zijn ook een stroman-indicatie.

Het bewijs van de UCC-registratie.

We krijgen verschillende mails van studenten die aangeven dat hun PDF met het bewijs van hun registratie niet de volledige tekst bevat van de tekst die ik had bijgeleverd. Om meer van deze mailtjes te voorkomen: de PDF bestaat uit twee pagina’s en het ontbrekende deel staat op pag. 2, maar dan in een ander lettertype (wat ik nogal slordig vind, maar dat terzijde). Je filing is dus WEL compleet.

Haken bij de postcode

Vraag: De haken bij de postcode in het eerste deel bij ‘in care of’ kunnen we er niet in zetten, is dat een probleem? Bij de andere onderdelen gaat het wel.

Antwoord: Nee, dat is geen probleem. Het allereerste vak pakt de haken niet, de andere vakken allemaal wel. Als het in de rest wel goed staat is dat voldoende.

NB: Je moet beslist je postcode in dat eerste vak zetten, ook als je er geen haken bij kunt zetten, dus postcode weglaten kan niet.

Vraag: Ik heb per ongeluk een van de haken vergeten bij de postcode te zetten. Is dat erg?

Vraag: Ik heb per ongeluk een keer een ronde haak in plats van een vierkante gebruikt, is dat erg?

Antwoord: In de juridische wereld van de UCC geldt dat wat tussen rechte haken staat ‘null and void’ is, dus niet geldig is en niet bestaat. Als er maar één rechte haak is, of in plaats daarvan een gebogen, dan is iets niet langer null and void. Dat moet dus hersteld worden. Alle wijzigingen doe je via het Amendement.

Tot schuldenaar maken.

Vraag: “Iemand kan via een UCC1 formulier jou tot schuldenaar maken”. Betekent dit dat de staat mij wederom tot schuldenaar kan maken zodat je weer terug bij af bent? En hoe controleer je dit dan of hoe kun je dit in de gaten houden?

Antwoord: Nee, de staat kan je stroman niet meer afpakken. Jij was de eerste die het UCC formulier indiende en dat kan alleen jijzelf ongedaan maken. Elke volgende indiener sluit achteraan aan in de rij. Bovendien is het zo omschreven dat de staat niet zo maar een en ander als onderpand kan claimen.

Vraag: Kun je voorkomen dat iemand je tot schuldenaar maakt?

Antwoord: In principe is dat lastig. Daarom is het ook zo goed dat je je stroman toe-eigent, dan sta jijzelf altijd vooraan en kan de ander niets claimen. Ook geldt er het eerlijkheidsprincipe: wanneer hiermee gefraudeerd wordt, valt degene internationaal onder het strafrecht.

Als je fouten hebt gemaakt op het UCC-formulier…

Je kunt altijd je fouten herstellen, maar dat kost wel geld.

In hele erge gevallen kun je ook je eerste registratie annuleren en een nieuwe aanmaken. Nooit een tweede registratie doen zonder de eerste te laten vervallen. De eerste registratie is namelijk het uitgangspunt, tot hij vervallen is.

Vraag: Ik heb bij het hoofdstuk Collateral waar je het stukje test moet schrijven een foute datum genoemd nl. 10 oktober in plaats van 19 september.

Antwoord: Als je ook in de tekst in woorden 10 oktober hebt genomen is er niets aan de hand, dan is de ingangsdatum van je UCC-registratie gewoon 10 oktober. Als je in de tekst in woorden 19 sept. Hebt en in cijfers 10 oktober zou ik het herstellen door ook de tekst naar 10 oktober om te zetten, dus de datum van je code.

NB: de datum zoals je die in letters heb tgeschreven moet altijd matchen met hoe je die in cijfers in je security agreement code hebt neergezet.

Collateral tekst

In de Engelse handleiding om het UCC formulier in te vullen staan helaas de nodige tikfouten en onzorgvuldigheden. Het is de handleiding die ik bij verschillende Engelstalige cursussen heb gekregen en daarom doorgeef zoals ik het gekregen heb. De collateral-tekst zonder tikfouten heb ik als extra materiaal toegevoegd zodat je meteen de goede kunt gebruiken. Het is dus niet nodig om vragen te stellen over de Engelse handleiding omdat je al de juiste tekst hebt gekregen.

Datum in de collateral tekst:

De datum die je invult voor je security agreement code is altijd de datum van indienen van je UCC1 formulier. Ook al heb je al een zekerheidsovereenkomst via andere autonomiebewegingen gemaakt op een vroegere datum, hier gaat het om de datum van indienen.

Daarom staat in het voorbeeld het ook in het rood: dit moetje zelf aanpassen. Dus: Neem als datum voor je zekerheidsovereenkomst de datum van je UCC-registratie. Je moet voor je UCC registratie altijd jouw initialen nemen en de dag waarop je de UCC registreert, dus moet je de datumgegevens ook in het Engels aanpassen.

Heb je fouten gemaakt, dan kun je dat via het amendment collateral change aanpassen.

Wel of geen spatie in security agreement code in collateral.

In de Engelse handleiding staat JB010621_SA zonder spatie tussen JB en de datumaanduiding, terwijl in de voorbeeldtekst wel een spatie staat. Het mag allebei, maar die MET spatie is het meest gebruikelijk.

Bij emigratie of langdurig verblijf in het buitenland:

Vraag: Moet ik nu twee keer en UCC invullen, 1 voor mijn geboorteland en 1 voorwaar ik woon?

Antwoord: nee, je UCC registreer je altijd maar één keer, ongeacht waar je woont en hoe vaak je verhuisd bent. Je doet dat voor het adres waar je op het moment van registratie woont. De computers van het UCC-systeem weten echt alles en waar je later ook naar toe verhuist, en hoe vaak je ook van naam verandert, dat maakt niet uit. Ze kunnen alles traceren.

Kinderen

Moeten kinderen die 16 of ouder zijn en autonoom willen worden/blijven eveneens een UCC filing doen ook al hadden de ouders zichzelf al autonoom gemaakt voordat de kinderen 16 jaar waren?

Tot 18 jaar vallen ze onder de ouders, althans, als de ouders ze hebben vermeld op het UCC formulier. Daarna moeten ze een eigen ICC-registratie hebben.

Geboorteakte

Vraag: ik kreeg een incompleet kopietje waar bijna geen gegevens op staan. Alleen mijn naam, de datum en de namen van de ouders met hun handtekening. Ook ontbreekt het 6 cijferige aktenummer, het bevat alleen een 2 cijferig B Nr. Is dit de juiste akte, of hoe kun je anders aan de complete akte komen?

Vraag: Ik heb voor mijn man, mijn dochter en mijzelf de geboorteakte aangevraagd.

Mijn man kreeg een echte kopie van zijn geboorteacte met geschreven tekst.

Mijn dochter en ikzelf kregen een getypt exemplaar. Ik vraag mij af of dit goed is.

Antwoord: Gemeenten verschillen in hoe ze het verzoek afhandelen. Sommige gemeenten sturen een fotokopie van de originele aangifte, andere gemeenten sturen een afschrift. Allebei is goed. Het gaat puur en alleen om het volgnummer van de aangifte, en dat volgnummer wordt ook op het afschrift weergegeven. Dat volgnummer kan uit een verschillend aantal cijfers bestaan, het hoeven er geen zes te zijn. Twee kan dus ook.

Vraag: wat moet ik doen als er geen geboorteakte is? Ik kom uit het buitenland en kan het niet opvragen. (Dat kan het gevolg zijn van oorlog, natuurrampen waardoor archieven zijn verdwenen, etc.)

Antwoord: Wanneer er geen akte is, wordt het nummer gebruikt van de registratie in Nederland. Dat is ook gedaan bij in Indonesië geboren Nederlanders van wie de geboorteakte door oorlogshandelingen verloren is gegaan. Maar als het ook maar enigszins mogelijk is, is het het beste om via de ambassade of het consulaat van het geboorteland een en ander op te vragen.