Diepere dynamieken van onze tijd

Module Diepere dynamieken van onze tijd.

Wat staat ons werkelijk te wachten? Wat wordt er bedoeld met onder andere ‘build back better’ en ‘The Great Reset’? Welke rol speelt COVID-19 daarin? Welke andere onverwachte samenhangen zijn er? Neem deel aan deze module, die een grondige analyse, van historische lijnen tot actuele machtsstructuren omvat, vol onvermoede samenhangen en verbanden die een nog weer nieuwe kijk geven op onze tijd. COVID-19 blijkt een onderdeel te zijn van een veel grotere achterliggende dynamiek, en door die bloot te leggen ga je echt zien waar je op moet letten en wat er echt gaande is.

Geen speculaties, geen complotdenken, maar een grondige feitelijke analyse.

De module is een zelfstandig geheel, en tegelijkertijd een verdieping van de cursus ‘Achtergronden van de huidige crisis’, en zal in zijn geheel in de digitale leeromgeving te volgen zijn. Voor badere informarie over de digitale leeromgeving: zie de tab Werkwijze.

Nadere informatie:

  • Kosten: slechts € 79,50!
  • Beschikbaar: twee maanden, gerekend vanaf de ingangsdatum
  • Ingangsdatum: je kunt de module laten ingaan op elke gewenste datum; de koppeling aan de digitale leeromgeving gaat op de aangegeven dag in, mits de betaling is ontvangen. Graag aan het secretariaat de gewenste ingangsdatum vermelden!
  • Inschrijven: klik hier

Inhoudsopgave

Les 1: The Great reset en de Vierde Industriële Revolutie.
Les 2: De invloed van het World Economic Forum
Les 3: The Great Reset – is de tijd rijp?
Les 4: Terug in de geschiedenis.
Les 5: Geschiedenis van de technocratie.
Les 6: Het Handboek Technocratie deel 1: energie en efficiency
Les 7: Het Handboek Technocratie deel 2: mens, politiek en maatschappij.
Les 8: Eugenetica in ontwikkeling
Les 9: Nieuw leven voor de technocratie, uit onverwachte hoek.
Les 10: Technocratie NU, deel 1.
Les 11: Technocratie NU, deel 2.
Les 12: Eén Wereldregering, het oudste en onbekendste plan in de moderne geschiedenis.
Les 13: Het Rapport van de Club van Rome en Agenda 21
Les 14: Het klimaatthema gekaapt…
Les 15: Gevolgen van Agenda 21 en Agenda 2030
Les 16: Van Dark Winter tot Event 201
Les 17: mRNA vaccins en ons afweermechanisme
Les 28: mRNA vaccins: ervaringen en inzichten deel 1
Les 19: mRNA vaccins: ervaringen en inzichten deel 2
Les 20: Mist rond het Wuhan laboratorium.
Les 21: Signalen van de agenda in actie.
Les 22: De instrumenten van de top-elite. Maar ook: die van onszelf.


Podcast

Wil je al een heel klein voorproefje? Kijk dan naar de podcast die Jorn Luka met Karen maakte over dit onderwerp: https://www.youtube.com/watch?v=A1ReIKqZeW8