Cursussen

Leven als mens

‘Leven als Mens’ is de naam van een aantal modules over mens en maatschappij. Deze modules zijn onderdeel van de opleidingen die Karen Hamaker-Zondag verzorgt. Elk van de modules of cursussen is een afgerond geheel en kunnen los van elkaar gevolgd worden, maar vullen elkaar wel prachtig aan en geven samen een veelomvattend beeld.

Decennialang onderzoek

Voordat de crisis van 2020 uitbrak had Karen al meer dan 30 jaar onderzoek gedaan naar ontstaan en ontwikkeling van de hedendaagse machtsstructuren in de wereld, samen met vorm en geschiedenis van het huidige financiële systeem, en waar mogelijk in het licht van de Jungiaanse psychologie.
Het uitgangspunt bij al het onderzoek en analyses is dat alles objectief en verifieerbaar moet zijn. Vandaar dat we heel veel verwijzingen geven naar literatuur, documenten en links. We horen bij geen enkele politieke of ideologische stroming en kijken zo neutraal en objectief mogelijk naar feiten en gebeurtenissen, ongeacht of deze wel of niet passen in het gangbare narratief.

Voor Karen was, op basis van haar decennialange onderzoek, de crisis van 2020 geen verrassing; ze verwachtte al langer dat er rond dat jaar iets stond te gebeuren. Daarom is ze direct begonnen met het samenstellen van achtergrondinformatie, als uitbreiding op het al bestaande cursuspakket.

De modules

 • Achtergronden van de huidige crisis. Deze cursus is een analyse van de feiten, ook die niet in de media kwamen, van wat er allemaal echt aan de hand was rond de crisis van 2020. Deze cursus verscheen nog in datzelfde jaar.
 • Diepere dynamieken van onze tijd. Deze cursus geeft de lange historische aanloop naar de crisis, en bevat cruciale informatie om te begrijpen wat er werkelijk aan de hand is, en welke ontwikkelingen we op grond daarvan kunnen verwachten. Deze cursus verscheen in 2021.
 • Niets is wat het lijkt. In de decennialange studie naar macht en geld kwam Karen regelmatig het thema autonomie tegen. Omdat het een directe samenhang heeft met macht en geld heeft Karen onderzocht wat het is en met welke historische gebeurtenissen het samenhangt. Daaruit bleek duidelijk dat de huidige mens feitelijk een slaaf is geworden van een met geld en macht samenhangend systeem. Deze cursus geeft alle benodigde historische achtergrondinformatie, en een paar eerste stappen die je kunt zetten.
 • Het vervolg: De fictie verder ontrafeld. Naast nieuwe informatie en weer een stukje geschiedenis als achtergrond nu ook veel praktische inzichten en aanwijzingen aan de hand waarvan we ons pad kunnen vervolgen.
 • Wereldbepalende machtsstructuren. Een indringende, onthullende en soms ronduit schokkende analyse van de machtsstructuren die de wereld beheersen en inrichten: hun ontstaan, werkwijze en vertakkingen tot op de dag van vandaag.
 • De Financiële Wereld. een zeer uitgebreide uitleg en analyse alles wat met de wereld van het geld te maken heeft, met onder andere een uitleg van de werking van geld, de werkelijkheid achter
  kwantitatieve versoepeling (quantitative easing), inflatie en nog veel meer, en een uitleg van de
  ontwikkeling van het moderne bankwezen en de machten op de achtergrond; een múst om te
  begrijpen hoe we er nu in de wereld voor staan.Voor deelnemers aan de module ‘Niets is wat het lijkt’ en/of ‘De fictie verder ontrafeld’ is er een besloten Telegram-kanaal om vragen te stellen en een apart kanaal voor onderling contact. Informatie hierover wordt bij de module gegeven.Informatie over de Cyclus Mens en Maatschappij: 06 57 25 41 50
  email: levenalsmens@proton.me