Nieuws

Maandelijkse informatiebijeenkomst

Heb je de module ‘De Fictie verder ontrafeld’ gevolgd en ben je nieuwsgierig naar verdere informatie? Kom dan lang op onze gratis introductiebijeenkomsten die we op regelmatige basis organiseren. Ook als je alleen de module ‘Niets is wat het lijkt’ hebt gevolgd kun je er al veel aan hebben, maar na de module ‘De Fictie…’ heb je een nog wat betere basis.
Er is nog zo veel te vertellen! Klik op Informatiedagen voor een PDF met verdere informatie. De bijeenkomsten verplichten tot niets. Graag aanmelden bij machiel@semblija.co

Verkiezingen

We krijgen veel vragen over wel of niet stemmen en wat je met je stempas moet doen.
Stemmen is altijd een persoonlijke keuze; die afweging moet ieder zelf maken. Zowel het wel gaan stemmen als het niet-stemmen heeft consequenties.

Wanneer je niet gaan stemmen, je stempas bewaart of verscheurt, en al dan niet de kiesraad inlicht, heeft de overheid toch de mogelijkheid ervan uit te gaan dat je hen een impliciete volmacht geeft. Door je stempas op een bepaalde manier te bewerken en terug te sturen naar het juiste adres kun je die aanname ongedaan maken. Een onderzoeksteam heeft hiervoor een stappenplan opgesteld, met een bijbehorend format voor de begeleidende brief. Die kun je hier downloaden:

Stappenplan: Stempas

Voorbeeldbrief: Stempasbrief format definitief