Nieuws

Verkiezingen

We krijgen veel vragen over wel of niet stemmen en wat je met je stempas moet doen.
Stemmen is altijd een persoonlijke keuze; die afweging moet ieder zelf maken. Zowel het wel gaan stemmen als het niet-stemmen heeft consequenties.

Wanneer je niet gaan stemmen, je stempas bewaart of verscheurt, en al dan niet de kiesraad inlicht, heeft de overheid toch de mogelijkheid ervan uit te gaan dat je hen een impliciete volmacht geeft. Door je stempas op een bepaalde manier te bewerken en terug te sturen naar het juiste adres kun je die aanname ongedaan maken. Een onderzoeksteam heeft hiervoor een stappenplan opgesteld, met een bijbehorend format voor de begeleidende brief. Die kun je hier downloaden:

Stappenplan: Stempas

Voorbeeldbrief: Stempasbrief format definitief