Niets is wat het lijkt

Module ‘Niets is wat het lijkt – in de matrix van je dubbelganger.’

Hebben we een dubbelganger? Zijn landen officieel bedrijven? Bestaat er een trust op jouw naam met veel geld? Zijn je huis en je auto niet echt je eigendom, ook als je ze wel hebt afbetaald? Zit je in allemaal impliciete contracten zonder het te weten?
Hoe zit dat allemaal?

Dit, en nog veel meer, zijn actuele thema’s in de autonomiebeweging, waarin donkere kanten van onze maatschappij voor het voetlicht komen, met onthutsende en onthullende beweringen.
Wat klopt daar wel en niet van? Wat houdt autonoom worden in?

Autonomiebeweging

In de huidige tijd komen de meest uiteenlopende schaduwen van het systeem waarbinnen we leven aan het licht, en ontstaan er allerlei kritische stromingen. Een bijzondere plaats neemt de autonomiebeweging in, waarin mensen een veel autonomere positie in het maatschappelijk bestel willen innemen. Dat heeft zijn oorsprong in het ontdekken van allerlei verborgen en vaak donkere methoden en systemen die grote en veelal negatieve gevolgen hebben voor de nietsvermoedende burger. Juist omdat het om zo veel tot nu verborgen dingen gaat, is het moeilijk om alles precies boven water te krijgen. Dat resulteerde in het ontstaan van verschillende stromingen binnen de autonomiebeweging, met evenveel verschillende methoden om autonoom te worden, en op sommige punten komt ook tegenstrijdige informatie naar voren.

Talloze vragen – op zoek naar antwoorden

Karen heeft een diepe duik genomen in de achtergronden, de ontstaansgeschiedenis van de verborgen methoden, en de gevolgen voor de gewone man. Ze volgende hiervoor cursussen, lessen en lezingen in binnen- en buitenland en raadpleegde heel veel bronnen. Het leidde tot de onomstotelijke conclusie dat niets is wat het lijkt. Maar ook dat niet alles wat beweerd wordt in de autonomiebeweging klopt. Karen zal vragen beantwoorden als:

  • Heeft ieder mens een dubbelganger?
  • Zijn landen echt officieel bedrijven?
  • Bestaat er echt een Cestui Que Vie Trust met geld?
  • Klopt het dat je auto en je huis, zelfs als ze afbetaald zijn, toch niet van jou zijn?
  • Zit je zonder het te weten vast in allemaal impliciete contracten?
  • Wat houdt autonomie echt in?

Dit, en nog veel meer, komt aan bod in de cursus, inclusief de achtergronden en de eerste stappen die je kunt zetten op weg naar autonomie.

Op weg naar meer autonomie

Karen presenteert alleen dat waar ze echt duidelijkheid over heeft gekregen, en neemt je mee op de reis die ze zelf aflegt. Die reis is niet ten einde, dus op deze cursus zal zeker een vervolg komen. Maar de basis wordt met deze cursus gelegd. Autonoom worden is een weg waarop de individuele mens volledige verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen leven en van daaruit een oprechte betrokkenheid op medemens en maatschappij heeft. Het is voor alles een andere levenshouding en een andere vorm van bewustzijn. Van onnoemelijk groot belang Karen heeft de cursus zo goedkoop mogelijk gemaakt, ondanks de vele kosten die ze maak

We leven tegelijkertijd in twee verschillende werkelijkheden, en op het moment dat je gaat zien hoe dat werkt, kun je veel meer meester worden over je leven. Eigenlijk is bijna met geen pen te beschrijven wat zich onder onze ogen afspeelt zonder dat we het zien.

Van onnoemelijk groot belang

Karen heeft de cursus zo goedkoop mogelijk gemaakt, ondanks de vele kosten die ze maakte en de grote hoeveelheid tijd die ze aan het onderzoek heeft besteed. Dat is vooral omdat het thema van onnoemelijk groot belang is, en hoe groot dat belang is zul je gaan beseffen wanneer je de cursus volgt. Wees erop voorbereid dat je wereldbeeld flink door elkaar geschud zal worden. Maar vóór alles zullen de schellen je van de ogen vallen en zul je veel zuiverder kunnen gaan kijken naar de schijnwerkelijkheid die we tot nu toe voor werkelijkheid aan hebben gezien.

Nadere informatie:

  • Kosten: slechts € 89,50!
  • Beschikbaar: driee maanden, gerekend vanaf de ingangsdatum
  • Ingangsdatum: Op werkdagen binnen 48 uur na ontvangst van de betaling. Je kunt de module laten ingaan op elke gewenste datum; de koppeling aan de digitale leeromgeving gaat op de aangegeven dag in, mits de betaling is ontvangen. Graag aan het secretariaat de gewenste ingangsdatum vermelden!
  • Inschrijven: klik hier

Belangrijk:

De cursus geeft veel achtergrondinformatie en alles wat nodig is om zelfstandig de eerste stappen te zetten.
We zijn een opleidingsinstituut en geen adviesbureau en hebben geen helpdesk voor persoonlijke vragen. Serieuze inhoudelijke vragen naar aanleiding van de cursus kunnen uitsluitend worden gesteld in de besloten Telegram groep waar (ex)cursisten toegang toe hebben, of ze kunnen per email gesteld worden. Studenten en ex-studenten krijgen daarnaast een nieuwsbrief waarin op bepaalde thema’s wordt ingegaan en vragen worden beantwoord. Het FAQ-document met antwoorden op veel gestelde vragen zal regelmatig worden bijgewerkt en is ook voor ex-studenten beschikbaar. Via de nieuwsbrief  word je daarvan op de hoogte gesteld.

Volgorde van de lessen:

1 – Inleiding.
2 – Stroman en staat.
3 – Wat is een trust.
4 – Kerk en recht.
5 – Verschillende rechtsvormen.
6 – Washington.
7 – Het faillissement van de VS.
8 – Geld dat geen geld is.
9 – De systematische stappen.
10 – De weg naar de UCC.
11 – Dood op zee of dood geboren.
12 – Gegoochel met je stroman.
13 – Het UCC-1 formulier.
14 – Handtekening, autograaf en notarieel bekrachtigen.
15 – De zekerheidsovereenkomst.
16 – Ontwikkelingen in Engeland.
17 – De ongebreidelde macht van The City.
18 – Het Vaticaan.
19 – Autonomie en politiek.
20 – Tot slot – op weg.