De Financiële Wereld

Module De Financiële Wereld –
Feiten, achtergronden en het psychologisch
perspectief.

Deze verdiepingsmodule van Stichting Odrerir is een zelfstandige module en een afgerond geheel,
en daarnaast een twee-eenheid met de module Wereldbepalende Machtsstructuren.
Deze  48 lessen geven je diepgaande informatie over de wereld van het geld, met veel belangrijke doch voor de meesten onbekende informatie. Deze lessen zijn samengesteld op basis van een kwart eeuw studie van veel geschiedkundig materiaal, onderzoeken, boeken van spelers op het wereldtoneel, artikelen in zowel de reguliere media als bij onafhankelijke bronnen, én onthullingen van klokkenluiders.

Deze lessen zijn een afgeronde eenheid, maar tegelijkertijd een onmisbare aanvulling op de
module Wereldbepalende Machtsstructuren. Dit tweeluik geeft een totaalindruk van de
toestand in de wereld, en geeft ook verschillende analyses vanuit een Jungiaans perspectief.
Geschikt voor iedereen, voorkennis niet nodig.

48 intensieve lessen
Deze lessen zijn een zeer uitgebreide uitleg en analyse alles wat met de wereld van het geld te
maken heeft, met onder andere een uitleg van de werking van geld, de werkelijkheid achter
kwantitatieve versoepeling (quantitative easing), inflatie en nog veel meer, en een uitleg van de
ontwikkeling van het moderne bankwezen en de machten op de achtergrond; een múst om te
begrijpen hoe we er nu in de wereld voor staan.
Bij deze lessen laten we, net als in de module Wereldbepalende Machtsstructuren alles wat te
maken heeft met complottheorieën links liggen; ze zijn niet nodig om ook de donkere kanten van
de wereld van het geld te begrijpen.

Het is het beste om de lessen in de aangegeven volgorde te bestuderen:

 • Les 1 t/m 3: Geld, ons financieel systeem, inflatie, deflatie, stagflatie, kwantitatieve versoepeling
 • Les 4: Nog meer gevolgen van het beleid van de ECB.
 • Les 5: Is er misschien meer aan de hand?
 • Les 6: TARGET-2.
 • Les 7: De Euro zélf als probleem.
 • Les 8: Het ontstaan van centrale banken.
 • Les 9: Het Huis Rothschild.
 • Les 10: Tegen wie streed Napoleon echt?
 • Les 11: Het ontstaan van het moderne beurswezen.
 • Les 12: Ontwikkeling van het bankwezen in de Verenigde Staten.
 • Les 13 en 14: Het Huis Morgan en de mens J.P. Morgan.
 • Les 15: Het ontstaan van de FED.
 • Les 16 t/m 19: Centrale banken en de BIS – het ontstaan van de BIS, De rol van de Verenigde
  Staten en de BIS, Banken, industrie, de nazi’s en de BIS, De BIS, de CFR en het begin van de EU.
 • Les 20: De weg naar de Euro en de rol van de BIS.
 • Les 21: Structuur en werkwijze van de BIS.
 • Les 22 t/m 24: Bretton Woods: de conferentie, de afspraken en kritiek op het systeem.
 • Les 25 en 26: Goud – een schitterende schaduw.
 • Les 27 t/m 29: De jacht op het contante geld: de aanval, de burger, India als proeftuin.
 • Les 30: India, het ware verhaal.
 • Les 31: China, BRICS en de Nieuwe Zijderoute.
 • Les 32: Financiële ontwikkelingen in China.
 • Les 33: Bitcoin en de opmars van cryptovaluta.
 • Les 34: Belastingen en meer.
 • Les 35: Tot slot.
 • Les 36 t/m 38: Wat doet ANGST met jou, mij en de maatschappij?
 • Let 39: Het anticipatie-circuit in de hersenen en speculatie.
 • Les 40: Het vermijden van gevaar en verlies.
 • Les 41: Het banksysteem in brede zin in de praktijk.
 • Les 42: De cultuur in het bankwezen.
 • Les 43: Mensen binnen en buiten het banksysteem.
 • Les 44: Zwijgspiraal en groepsdenken.
 • Les 45: De REPO crisis.
 • Les 46: Cycli: financieel, economisch en politiek.
 • Les 47: Van geschiedenis en de factor vertrouwen naar het cyclusonderzoek van Martin
  Armstrong.
 • Les 48: De eerste decennia van het nieuwe millennium vanuit cyclisch perspectief

Verdere informatie:
Cursusgeld: € 525,00 (betaling in termijnen is mogelijk).
Voorkennis: er is geen specifieke voorkennis vereist.
Opgeven: https://www.levenalsmens.biz/p/de-financiele-wereld
Beschikbaar: vanaf het moment van koppeling aan de leeromgeving staan de lessen 4 maanden
tot je beschikking.

Deze module is de tweede, geheel zelfstandige module van de Cyclus Mens en Maatschappij van Asfaloth: https://asfaloth.nl/site
Asfaloth is CRKBO geregistreerd en daarom BTW-vrij.