Wereldbepalende machtsstructuren

Wereldbepalende Machtsstructuren
vanuit Jungiaans psychologisch perspectief.

Deze verdiepingsmodule is een zelfstandig en afgerond geheel, waarin we een
aantal grote ontwikkelingen in de wereld van de afgelopen eeuw en de huidige tijd zullen
analyseren, zowel in hun historische samenhangen als vanuit een Jungiaans perspectief. Het is een
twee-eenheid met de module De Financiële Wereld. Geschikt voor iedereen, voorkennis niet nodig.

Indringend, onthullend, en soms ronduit schokkend!
Na deze module zal je kijk op wat zich in de wereld afspeelt definitief veranderd zijn!

Deze module is in zijn geheel via onze digitale leeromgeving te volgen. Dat betekent dat je met
deze module kunt beginnen op elk gewenst moment. De module staat je dan 4 maanden ter
beschikking.

37 intensieve lessen
Centraal staan de machtsstructuren die de wereld beheersen en inrichten, hun ontstaan, werkwijze
en vertakkingen tot op de dag van vandaag. Deze lessen zijn samengesteld op basis van een kwart
eeuw studie van veel geschiedkundig materiaal, onderzoeken, boeken van spelers op het
wereldtoneel, artikelen in zowel de reguliere media als bij onafhankelijke bronnen, én onthullingen
van klokkenluiders als Assange (Wikileaks), Snowden, Perkins, Ulfkotte, Virapen, Varoufakis en
anderen.
Bij deze lessen laten we alles wat te maken heeft met complottheorieën links liggen; ze zijn niet
nodig om ook de donkere kanten van onze tijd te begrijpen. Als je weet waar je kijken moet, kun je
zien dat veel zich gewoon onder onze ogen afspeelt. Deze 37 lessen geven een indringend en vaak
ook schokkend beeld van de machinaties van de macht, met vaak verrassende ontwikkelingen die je
in de gewone geschiedenisboeken niet tegenkomt, en leren je waar je naar moet kijken en waar je
op moet letten. Het historische deel is aangevuld met inzichten uit de psychologie over macht.

De lessen hebben een duidelijke opbouw, het beste is om ze in de aangegeven volgorde te
bestuderen:

 • Les 1: Inleiding.
 • Les 2: De basis van de macht.
 • Les 3: De superklasse.
 • Les 4: Geld en politiek.
 • Les 5: De CFR en de tweede wereldoorlog.
 • Les 6: Denktanks, adviseurs en lobbygroepen.
 • Les 7: De grote internationale machtsstructuren deel 1: Bilderberg en Trilaterale
  Commissie.
 • Les 8: De grote internationale machtsstructuren deel 2: De WEC en de G-top
  bijeenkomsten.
 • Les 9: Van medio 20ste eeuw tot nu deel 1: militaire aangelegenheden.
 • Les 10: Van medio 20ste eeuw tot nu deel 2: voor en na Vietnam.
 • Les 11: Van medio 20ste eeuw tot nu deel 3: van Chili tot Irak en van GATT en NAFTA naar
  TTIP.
 • Les 12: Een klokkenluider luidt de noodklok. Bekentenissen van een economisch
  huurmoordenaar.
 • Les 13: Een paar verhalen van Perkins: van Irak tot IJsland.
 • Les 14: Perkins over IMF en Wereldbank.
 • Les 15: Journalistiek, media en macht deel 1
 • Les 16: Journalistiek, media en macht, deel 2
 • Les 17: Journalistiek, media en macht, deel 3
 • Les 18: Superklassers, niet gouvernementele organisaties en filantropie
 • Les 19: Superklassers, niet gouvernementele organisaties en filantropie deel 2
 • Les 20: Liefdadigheid, filantropie en NGO’s
 • Les 21: De Deep State
 • Les 22: Nieuwe Wereldorde of nieuwe wereld?
 • Les 23: Een actueel voorbeeld: Oekraïne – een beknopte geschiedenis
 • Les 24: Oekraïne en Energie
 • Les 25 t/m 27: Wat doet ANGST met de maatschappij?
 • Les 28: Van lagen in de psyche naar delen van de hersenen.
 • Les 29: Oerdynamieken van groepen.
 • Les 30: Psychopathie en macht deel 1: egoïsme, seks en machtsmisbruik.
 • Les 31: Psychopathie en macht deel 2: corruptie, verslavingen en hybris
 • Les 32: Enantiodromie.
 • Les 33: Jean Piaget en hoe wij leren.
 • Les 34: Het verwantschapslibido, endogamie en exogamie.
 • Les 35: Zwijgspiraal en groepsdenken.
 • Les 36: Westers en oosters denken.
 • Les 37: Lineair en cyclisch denken, de rol van chaos, en waar staan we zelf?

Verdere informatie:
Cursusgeld: € 510,00 (betaling in termijnen is mogelijk).
Voorkennis: er is geen specifieke voorkennis vereist.
Opgeven: https://www.levenalsmens.biz/p/wereldbepalende-machtsstructuren
Beschikbaar: vanaf het moment van koppeling aan de leeromgeving staan de lessen 4 maanden
tot je beschikking.

Deze module is de eerste module van de Cyclus Mens en Maatschappij van Asfaloth: https://asfaloth.nl/site
Asfaloth is CRKBO geregistreerd en daarom BTW-vrij